Beleid van de Stichting


De doelstelling van de stichting is: Het duurzaam in standhouden van een verblijfsvoorziening voor mensen met ernstig astma op een hoogte van meer dan 1.400 meter. Ernstig astma ontstaat meestal op latere leeftijd en de symptomen zijn niet met medicijnen onder controle te houden. Dit heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Hierbij gaat het om ongeveer 25.000 personen in Nederland en het is één van de meest toenemende ziekte. Aangenomen wordt dat deze vorm van astma verband houdt met luchtverontreiniging. In Nederland (ver)blijven biedt deze mensen geen perspectief. Verblijf in de pure berglucht in de Spaanse Pyreneeën heeft in de praktijk al bij veel mensen aantoonbaar en zeer positief resultaat gehad.

Het beleid van de stichting Vrienden van Recover richt zich, nu de schaalvergroting een feit is, op de volgende speerpunten:

  • Het helpen met het bekostigen van de inrichting van de nieuwe verblijven en het aanleggen van de tuin
  • Het vergroten van de naamsbekendheid van Guesthouse Recover
  • Het opzetten van acties om voornoemde punten te realiseren

Daarnaast functioneert de stichting als klankbord voor Guesthouse Recover en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen.

Share the project with others: