Gegevens met betrekking tot het bestuur


De stichting Vrienden van RECOVER is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65516400. Bij de Belastingdienst staat de stichting geregistreerd onder het RSIN 856143765. Het bestuur bestaat uit Harm Weggemans, voorzitter, Petra van den Berg, penningmeester, de functie van secretaris is momenteel vacant. Correspondentieadres is: Mookhoek 28, 3293AE in Mookhoek. De bestuursleden krijgen geen beloning.

Share the project with others: