Verantwoording bestuur


Verslag van activiteiten december 2015 tot en met december 2018

Het idee om een stichting op te richten is in december 2015 gepresenteerd.
Februari 2016 is de stichting geregistreerd bij de KvK en de Belastingdienst.

Maart 2016 is besloten om te informeren of RECOVER een bestaande woning met twee gastenverblijven in Neril zou kunnen gebruiken. Diezelfde maand dekt een groep donateurs het merendeel van de huisvestingslasten af. Guesthouse RECOVER start eind maart 2016.

Tot eind 2018 hebben 99 personen gebruik gemaakt van het logeerhuis, waaronder 23 mensen met een longaandoening en 20 gezinsleden / vrienden. Daarnaast een handvol mensen met een andere chronische aandoening.

Financiële verantwoording periode december 2015 tot en met december 2018

De presentatie van de stichting in december 2015 heeft € 2.370,- opgebracht. Het totaal aan giften per 3-4-2016 was € 2.785,42. Hiermee zijn de eerste kosten afgedekt, zoals de verhuizing naar Spanje en inrichting van het huis.

In totaal is in de jaren 2015 tot en met 2018 € 8.045,42 aan giften ontvangen. De giften zijn besteed aan bijzondere zaken, zoals het oprichten van de stichting, opzetten van een website, promotiemiddelen, inrichting en aankleding van het logeerhuis, makelaarskosten, aanschaf van een satelliettelefoon, reiskosten naar het Nederlands Astmacentrum Davos, de huur van een vergaderzaal.

In dezelfde periode is er € 27.828,00 aan donaties ontvangen, die zijn primair aangewend om de bankkosten van de stichting en de huisvestinglasten te dragen. Secundaire uitgaven zijn onder andere het lidmaatschap VND, onafgedekte reiskosten naar Davos, reclame- en promotiekosten

Share the project with others: