Beleid van de Stichting


Doelstelling van de stichting is: Het duurzaam in standhouden van een verblijfsvoorziening voor mensen met ernstig astma op een hoogte van meer dan 1.400 meter. Ernstig astma ontstaat meestal op latere leeftijd en de symptomen zijn niet met medicijnen onder controle te houden. Dit heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Hierbij gaat het om ongeveer 25.000 personen in Nederland en het is één van de meest toenemende ziekte. Aangenomen wordt dat deze vorm van astma verband houdt met luchtverontreiniging. In Nederland (ver)blijven biedt deze mensen geen perspectief. Verblijf in de Spaanse Pyreneeën heeft in de praktijk bij meerdere mensen aantoonbaar baat gehad.

Het beleid heeft de volgende speerpunten:

1. Het verbeteren van het verblijf voor mensen met ernstig astma, zodat het voor iedereen met een dergelijke aandoening een uitkomst biedt;
• Het ondersteunen van verbeteringen van het verblijf.

2. Het wetenschappelijk onderbouwen van het nut van het verblijf in het hooggebergte
• Het inventariseren van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de oorzaken van het ontstaan van ernstig astma;
• Het inventariseren van relevante omgevingsdata;
• Het opzetten van een onderzoek naar de effecten van het verblijf in het hooggebergte bij gasten.

3. Het opzetten van een organisatie om bovenstaande ambities uit te voeren;
• Het werven van vrijwilligers;
• Het opzetten van een Comité van Aanbeveling.

Share the project with others: