Hoe je het effect van (ernstig) astma op je gezondheid kunt reduceren

Er zijn drie benaderingswijzen:

  1. Behandeling met “traditionele” medicijnen;
  2. Behandeling met biologicals;
  3. Het vermijden van prikkels.

Bij gezonde mensen zullen de luchtwegen een reactie vertonen als ze geprikkeld worden door stoffen in de lucht. Dit afweermechanisme bestaat uit het verdikken van de slijmlaag en het samentrekken van de spieren, die voor de uitademing zorgen, waardoor er minder lucht binnenkomt. Bij astma is de slijmlaag constant ontstoken. Bij het inademen van vervuilde stoffen reageert het afweermechanisme heftig.

  • Traditionele medicijnen

Traditionele medicijnen, waartoe ook pufjes, inhalers behoren, zijn ontwikkeld om een bepaald gedeelte van het ademhalingssysteem te beschermen tegen de prikkels en/of de luchtwegen te verruimen. Vaak bestaat een behandeling uit een combinatie van diverse pufjes. Ondanks de behandeling met traditionele medicijnen heeft een groeiend aantal mensen in Nederland, toch zo’n 65.000, regelmatig een astma-aanval. Deze vorm wordt moeilijk behandelbaar astma genoemd. Als ondanks alle optimalisaties minimaal 2x per jaar een astma-aanval optreedt is er sprake van ernstig astma. Dit is bij zo’n 13.500 Nederlanders het geval.

  • Biologicals

Momenteel onderzoekt de wetenschap waarom de één wel astma krijgt en een ander niet. Naast een erfelijke component zijn er ook andere oorzaken die de kans op astma verhogen, zoals vroeg geboorte, rokende ouders en bedrijfsomstandigheden. Onderzoekers proberen nu vast te stellen of er overeenkomsten zijn in het gen bij mensen met dezelfde vorm van astma. Als die op een zelfde manier zijn gemuteerd, dan kan de farmacie een biological ontwikkelen voor die specifieke vorm van astma, waarbij de mutatie ongedaan gemaakt wordt. Deze behandeling moet tot betere resultaten leiden door een op de persoon afgestemd pakket: minder astma-aanvallen, minder medicijnen. Dit maatwerk is wel duurder. Ook zijn er wetenschappers die waarschuwen voor het manipuleren van het gen. Onlangs is aangetoond, dat het merendeel van de genen niet één, maar meerdere eigenschappen van ons lichaam bepaalt. Het is nog onduidelijk welke invloed de biologicals kunnen hebben op andere onderdelen van ons lichaam.

  • Vermijden van prikkels

Mensen met astma gedijen soms heel goed bij zeelucht of in de bergen. Het zout in de zeelucht doet een deel van de mensen met astma erg goed. Een ander deel gedijt beter bij berglucht. Het laatste is wetenschappelijk bewezen, dat berglucht goed is voor mensen met astma. In het algemeen is de blootstelling aan allergische prikkels in de bergen geringer dan op zeeniveau. Zo komt bovengenoemde huisstofmijt boven de 1.300 m hoogte vrijwel niet meer voor omdat het beestje hier niet kan leven. Nog iets hoger, boven de 1.400 meter, is de luchtvochtigheid constanter en er zijn minder boom- en grassoorten en dus minder allergische prikkels. Allemaal redenen waarom hoogte voor veel mensen met (ernstig) astma goed doet. De lucht moet daarnaast wel schoon zijn, onder meer doordat er in de wijde omtrek geen industrie is of grote wegen zijn.

De keuzes van Christien

Zelf heb ik gekozen om de prikkels zo veel mogelijk te vermijden. Laat duidelijk zijn, nadat andere oplossingen niet werkten. Vaak weet je wel van vakanties waar je je beter voelt. Ja, er waren mensen die het laf vonden, dat ik daarom Nederland heb verlaten. Best bijzonder als je weet hoe ik er daar aan toe was de laatste jaren. Ik heb nu weer kwaliteit van leven. Maar wat hoop ik intens dat er ook voor mijn vorm van astma een medicijn, biologic of wat dan ook wordt uitgevonden. Zodat ik samen met alle andere mensen met (ernstig) astma weer gewoon in Nederland kan wonen. Zonder dagelijks problemen te ervaren. Of nog beter, dat de lucht weer zo schoon is dat het gaat. Tot die tijd kies ik voor minder medicijnen en kwaliteit van leven. Met Recover wil ik mensen de mogelijkheid bieden om het zelf te ervaren. Daarmee draag ik op mijn manier mijn steentje bij om aan te tonen hoe belangrijk schone lucht is.

Terug naar het overzicht