Recover zoekt enthousiaste bestuursleden!

Veel bezoekers van deze website en lezers van de nieuwsbrief dragen allen een warm hart toe aan de mensen in onze samenleving die kampen met een ernstig longprobleem. Recover heeft als doel om voor deze mensen een betaalbare en huiselijke plek te zijn, waar mensen letterlijk en figuurlijk een poosje op adem kunnen komen. Waardoor het leven in Nederland draaglijker wordt en ze er weer tegen kunnen. Er is in Nederland nu eenmaal geen hoogte en ook schone lucht is er moeilijk te vinden. Wat zijn we blij dat dit thema inmiddels goed op de politieke agenda staat, maar daarmee zijn de problemen van veel longpatiënten nog niet van de baan.

Stichting Vrienden van Recover

Op dit moment wordt Recover vanuit Nederland ondersteund door de Stichting Vrienden van Recover. Deze stichting heeft het mede mogelijk gemaakt om in 2016 met Recover van start te gaan, en houdt zich bezig met zaken rond huidige en toekomstige huisvesting, de onderneming, ondersteunen van Christien etc. Deze stichting is dus “organisatie gericht” en houdt zich niet direct bezig met onze gasten.

Voor de Stichting Vrienden van Recover zoeken we een nieuwe SECRETARIS!

Actuele situatie

  • Recover groeit, en dat is mooi. Steeds meer mensen vinden de weg naar ons onderkomen en de resultaten bij velen zijn steeds weer wonderbaarlijk goed. Daar doen we het voor!
  • De luchtvervuiling in Nederland staat (eindelijk!) hoog op de agenda. Ook Christien (als vluchteling voor vuile lucht) en Recover kwamen hierdoor een aantal keren in de  media, o.a. in dit artikel uit het Algemeen Dagblad:
  • De bekendheid neemt mede daardoor extra toe en we hebben nu meer aanvragen voor verblijven dan we kunnen huisvesten. We werken aan de spoedige groei naar een groter Guesthouse.

Wat we merken

Naast alle mensen en hun familie/vrienden die de weg naar de heilzame bergen al maken, zijn er veel mensen met een longprobleem die graag willen komen, maar voor wie de kosten te hoog zijn. Ze zijn vaak duurzaam afgekeurd en hebben daardoor een smalle beurs. De wens is ontstaan om deze longpatiënten financieel te ondersteunen om ook hun gang naar de bergen mogelijk te maken. Daartoe zetten we een 2e stichting op met de naam: Stichting Astma Recover Centrum. Het wordt een Algemeen Nut Beogende Instelling, waar de ANBI status voor aangevraagd zal worden. Dat geeft de stichting belastingvoordelen bij erven en schenken en de belastingbetaler bij giften en vrijwilligerswerk.

Doel van de Stichting Astma Recover Centrum (STARC)

  • Vorm geven aan hoe we mensen kunnen ondersteunen, denk hierbij aan het te maken beleid, rekening houdend met de privacy wetgeving
  • Op creatieve wijze gelden inzamelen en beheren
  • Aanvragen behandelen

Voor de Stichting Astma Recover Centrum zoeken we meerdere NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Het nieuw te vormen bestuur bestaat in ons ideaalbeeld uit een vijftal enthousiaste bestuursleden, die de benodigde kwaliteiten inbrengen. Daarbij wordt gedacht aan organisatietalenten om sponsoracties te helpen opzetten; medici met kennis van longziekten; wetenschappers, die kunnen helpen met het onderbouwen van het nut van een verblijf op hoogte; media-experts.

De besturen van beide stichtingen

Vergaderen 1 x per 8 weken een avond vergaderen in de regio Rotterdam / Dordrecht, al kan de locatie in overleg aangepast worden

We nodigen mensen die graag een steentje zouden willen bijdragen in één van de stichtingen van harte uit om te reageren!

Stichting Vrienden van Recover:

Voor secretaris bij de Stichting Vrienden van Recover kun je dit doen bij Harm Weggemans, voorzitter van de Stichting Vrienden van Recover. Mail adres: h.weggemans@kpnmail.nl telefoonnummer: 06 1111 0477.

Stichting Astma Recover Centrum: Als geïnteresseerde voor een functie als bestuurslid voor de Stichting Astma Recover Centrum kun je contact opnemen met Henk Jan van den Berg. Mail adres henkjan@vandenbergmookhoek.nl telefoonnummer: 06-15833311.

Delen van dit bericht wordt gewaardeerd!!

Terug naar het overzicht